Kenpo Karate

Kenpo Kids

Op Maandag, Woensdag en Vrijdagavond geven wij ook les aan speciale kindergroepen.

Hoewel de kinderen precies hetzelfde leren als de volwassenen, zijn de lesmethoden anders en wordt er meer aandacht besteed aan spelvormen.Het allerbelangrijkste is dat de kinderen de training leuk vinden, dan komt het leren vanzelf!!

Die spelvormen worden zo gekozen dat ze niet alleen maar leuk zijn, maar ook een toegevoegde waarde hebben voor de ontwikkeling van uw kind. Spellen die samenwerking met anderen als thema hebben, of het ontwikkelen van een goede balans, zijn daar voorbeelden van.

Vaak zien we dat kinderen na een tijdje trainen steviger in hun schoenen komen te staan, zich vrijer durven te bewegen en meer zelfvertrouwen uitstralen. Dit krijgen we ook van ouders te horen. Een groter compliment is nauwelijks denkbaar!

Voor sommige kinderen is het niet vanzelfsprekend een aantal minuten geconcentreerd een oefening te doen. De ervaring leert dat Kenpo Karate een positieve bijdrage kan leveren aan het concentratievermogen, met positieve effecten op andere gebieden, zoals school.

Alle lessen – dus ook de jeugdlessen – zijn gericht op een prettige en respectvolle omgang met elkaar. Maar het belangrijkste is misschien wel het plezier:
Plezier met anderen en zeker in het leren van nieuwe dingen.

Kenpo Karate

Kinderen leren

  • zelfvertrouwen uit te stralen
  • voor zichzelf op te komen
  • bedreigende situaties te vermijden
  • weerbaar omgaan met leeftijdsgenoten
  • respectvol met anderen om te gaan

Degenen die dat willen, kunnen deelnemen aan wedstrijden. In de lessen wordt hier bij een naderende wedstrijd extra aandacht aan besteed.

 

CONTACT MET OUDERS

Wij stimuleren regelmatig contact tussen ouders en de school over de voortgang van de kinderen en over hoe men de lessen ervaart. Daarom zijn ouders altijd welkom. Onze (jeugd)instructeurs staan sowieso voor en na de lessen paraat om eventuele vragen van ouders te beantwoorden.